Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

nastygirl
07:37
Reposted frommangoe mangoe viafrique frique

March 30 2019

nastygirl
22:35
7833 85f4 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viafrique frique

October 22 2017

nastygirl
19:13
Znam ludzi, którym w sercach zgasło, lecz mówią: ciepło nam i jasno,  i bardzo kłamią, gdy się śmieją
Wiem jak ułożyć rysy twarzy by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzaqwe zaqwe viabutterfly-effect butterfly-effect
nastygirl
19:13
nastygirl
19:11
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabutterfly-effect butterfly-effect

October 17 2017

nastygirl
14:44
...teraz, gdzieś z tyłu głowy myślisz o tym, że za dziesięć minut powinieneś zrobić to czy tamto. Możesz być w miejscu, w którym dzieją rzeczy niewiarygodne, ale jest godzina 10:07, pora iść, więc musisz ruszać.
— Buscaglia
Reposted bySkydelanbanshealliwantisyoudangeliammistakeniezwyyklaicannotremember

July 31 2017

nastygirl
12:28
0587 b430
nastygirl
12:26
nastygirl
12:25
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viabutterfly-effect butterfly-effect

April 20 2017

nastygirl
15:54

April 15 2017

nastygirl
13:00
nastygirl
12:59
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMagoryan Magoryan
12:58
nastygirl
12:58
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
nastygirl
12:57
3425 d796 500
Łyso Ci teraz?
Reposted frompankamien pankamien viakomplikacja komplikacja
nastygirl
12:56
8039 4778
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakomplikacja komplikacja
nastygirl
12:54
0845 1cd8
Reposted fromRamme Ramme viamujerloca mujerloca
12:53
6994 9787
Reposted fromfuckblack fuckblack viamujerloca mujerloca
nastygirl
12:51
9665 886f 500
Reposted fromkjuik kjuik viavstane vstane
nastygirl
12:50
2009 fd84
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl