Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2020

22:09
0079 7ad2 500
Reposted fromdeviate deviate viakomplikacja komplikacja
nastygirl
22:08
3407 d9e0
Reposted fromtichga tichga viakomplikacja komplikacja
nastygirl
22:06
2245 8c57 500
Reposted frompiehus piehus viakomplikacja komplikacja
nastygirl
22:02
6311 27bb 500
nastygirl
22:00
kocham
Reposted fromzwyklazupa zwyklazupa viakomplikacja komplikacja
nastygirl
22:00
4974 d35f 500
nastygirl
21:59
7325 9850 500
Reposted fromteijakool teijakool viakomplikacja komplikacja
nastygirl
21:59

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
nastygirl
21:22
3972 87ae 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viakomplikacja komplikacja
nastygirl
21:21
8258 eadf 500
Reposted fromowca owca viakomplikacja komplikacja
nastygirl
21:11

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viamujerloca mujerloca

July 12 2019

nastygirl
07:37
Reposted frommangoe mangoe viafrique frique

March 30 2019

nastygirl
22:35
7833 85f4 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viafrique frique

October 22 2017

nastygirl
19:13
Znam ludzi, którym w sercach zgasło, lecz mówią: ciepło nam i jasno,  i bardzo kłamią, gdy się śmieją
Wiem jak ułożyć rysy twarzy by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzaqwe zaqwe viabutterfly-effect butterfly-effect
nastygirl
19:13
nastygirl
19:11
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabutterfly-effect butterfly-effect

October 17 2017

nastygirl
14:44
...teraz, gdzieś z tyłu głowy myślisz o tym, że za dziesięć minut powinieneś zrobić to czy tamto. Możesz być w miejscu, w którym dzieją rzeczy niewiarygodne, ale jest godzina 10:07, pora iść, więc musisz ruszać.
— Buscaglia
Reposted bySkydelanbanshealliwantisyoudangeliammistakeniezwyyklaicannotremember

July 31 2017

nastygirl
12:28
0587 b430
nastygirl
12:26
nastygirl
12:25
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viabutterfly-effect butterfly-effect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl