Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

nastygirl
19:13
Znam ludzi, którym w sercach zgasło, lecz mówią: ciepło nam i jasno,  i bardzo kłamią, gdy się śmieją
Wiem jak ułożyć rysy twarzy by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzaqwe zaqwe viabutterfly-effect butterfly-effect
nastygirl
19:13
nastygirl
19:11
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabutterfly-effect butterfly-effect

October 17 2017

nastygirl
14:44
...teraz, gdzieś z tyłu głowy myślisz o tym, że za dziesięć minut powinieneś zrobić to czy tamto. Możesz być w miejscu, w którym dzieją rzeczy niewiarygodne, ale jest godzina 10:07, pora iść, więc musisz ruszać.
— Buscaglia
Reposted bySkydelanbanshealliwantisyoudangelodnowaniezwyyklaicannotremember

July 31 2017

nastygirl
12:28
0587 b430
nastygirl
12:26
nastygirl
12:25
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viabutterfly-effect butterfly-effect

October 22 2017

nastygirl
19:13
Znam ludzi, którym w sercach zgasło, lecz mówią: ciepło nam i jasno,  i bardzo kłamią, gdy się śmieją
Wiem jak ułożyć rysy twarzy by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzaqwe zaqwe viabutterfly-effect butterfly-effect
nastygirl
19:13
nastygirl
19:11
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabutterfly-effect butterfly-effect

October 17 2017

nastygirl
14:44
...teraz, gdzieś z tyłu głowy myślisz o tym, że za dziesięć minut powinieneś zrobić to czy tamto. Możesz być w miejscu, w którym dzieją rzeczy niewiarygodne, ale jest godzina 10:07, pora iść, więc musisz ruszać.
— Buscaglia
Reposted bySkydelanbanshealliwantisyoudangelodnowaniezwyyklaicannotremember

July 31 2017

nastygirl
12:28
0587 b430
nastygirl
12:26

October 22 2017

nastygirl
19:13
Znam ludzi, którym w sercach zgasło, lecz mówią: ciepło nam i jasno,  i bardzo kłamią, gdy się śmieją
Wiem jak ułożyć rysy twarzy by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzaqwe zaqwe viabutterfly-effect butterfly-effect
nastygirl
19:13
nastygirl
19:11
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabutterfly-effect butterfly-effect

October 17 2017

nastygirl
14:44
...teraz, gdzieś z tyłu głowy myślisz o tym, że za dziesięć minut powinieneś zrobić to czy tamto. Możesz być w miejscu, w którym dzieją rzeczy niewiarygodne, ale jest godzina 10:07, pora iść, więc musisz ruszać.
— Buscaglia
Reposted bySkydelanbanshealliwantisyoudangelodnowaniezwyyklaicannotremember

July 31 2017

nastygirl
12:28
0587 b430

October 22 2017

nastygirl
19:11
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabutterfly-effect butterfly-effect

October 17 2017

nastygirl
14:44
...teraz, gdzieś z tyłu głowy myślisz o tym, że za dziesięć minut powinieneś zrobić to czy tamto. Możesz być w miejscu, w którym dzieją rzeczy niewiarygodne, ale jest godzina 10:07, pora iść, więc musisz ruszać.
— Buscaglia
Reposted bySkydelanbanshealliwantisyoudangelodnowaniezwyyklaicannotremember
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl